CCC i HalfPrice napędzają wyniki całej grupy

1 miesiąc temu

Grupa CCC przedstawiła oficjalne wyniki za Q1 2024 (luty’24 – kwiecień’24), w którym odnotowała zysk netto na poziomie 50,5 mln zł, wyższy o 202,5 mln zł rdr, dzięki skokowej poprawie rentowności we wszystkich liniach biznesowych. Przychody Grupy wzrosły o 9,6%, głównie za sprawą wysokiej, 23% dynamiki LFL w szyldzie CCC oraz dynamicznego wzrostu sprzedaży HalfPrice (+47%). Kolejny kwartał z rzędu Grupa CCC odnotowała istotną poprawę marży brutto, o blisko 5 p.p., dzięki jej znaczącemu umocnieniu w szyldach CCC (+7 p.p.) i HalfPrice (+11 p.p.). Grupa utrzymuje wysoką dyscyplinę kosztową w każdej linii biznesowej i redukuje koszty przy wzroście sprzedaży.

Grupa CCC w pierwszym kwartale 2024 r. osiągnęła przychody na poziomie blisko 2,3 mld zł, co oznacza 9,6% wzrostu w ujęciu rdr. Dynamika sprzedaży napędzana była głównie przez HalfPrice – gwałtownie rozwijający się szyld, który w marcu zadebiutował na 11 rynku – w Litwie i w Q1’24 odnotował tempo wzrostu przychodów na poziomie 47%. Drugim motorem napędowym było CCC, notujące 12% wzrostu rdr, w tym aż 23% wzrostu sprzedaży LFL.

Grupa CCC odnotowała skokowy wzrost marży brutto (+5 p.p. rdr) – do poziomu 51,4%, głównie za sprawą historycznie wysokiego poziomu marży w CCC: 60,5% (+7 p.p. rdr) oraz dynamicznego wzrostu marży w HalfPrice do poziomu blisko 51% (+11 p.p. rdr).

CCC umacnia swoją pozycję lidera rynku obuwia

– Solidny pierwszy kwartał to wstęp do dobrych wyników całego roku – liczę, iż wyniki kolejnych kwartałów potwierdzą skuteczność wdrażanych działań, umacniając naszą pozycję lidera rynku obuwia – powiedział Dariusz Miłek, Prezes Zarządu Grupy CCC – Rosnący udział globalnie rozpoznawalnych marek licencyjnych, lepsze warunki zakupów produktów marek partnerskich, dobry produkt oraz niższa skala rabatowania – to wszystko przełoży się na rekordowy poziom marż w Grupie CCC.

W Q1’24 Grupa CCC utrzymywała wysoką dyscyplinę kosztową w każdej linii biznesowej – w CCC zanotowano spadek kosztów o ok. 8% (jest to siódmy z rzędu kwartał redukcji kosztów w ujęciu rdr), z kolei w Grupie Modivo koszty były niższe o 2% rdr. HalfPrice utrzymuje dynamikę kosztów istotnie niższą od tempa wzrostu przychodów. W efekcie, w całej Grupie CCC koszty sprzedaży i administracji były niższe o 1% rdr, przy wzroście powierzchni handlowej o blisko 7%.

Linie biznesowe Grupy CCC nawzajem się uzupełniają

Grupa CCC wypracowała w omawianym kwartale wynik operacyjny na poziomie 151 mln zł (+218 mln zł rdr) i ponad 3-krotnie wyższy rdr zysk EBITDA, który osiągnął ponad 300 mln zł. Segment CCC uzyskał wynik EBITDA wyższy o prawie 200% rdr i po raz kolejny, czwarty już kwartał z rzędu, odnotowuje wysoką i powtarzalną marżę EBITDA na poziomie ponad 20% – adekwatnym dla liderów branży fashion. HalfPrice, najmłodszy, a zarazem najbardziej perspektywiczny szyld w Grupie, odnotował aż 8-krotny wzrost wyniku EBITDA rdr, do poziomu 69 mln zł, osiągając rentowność 18,6%. Z kolei Grupa Modivo wypracowała wynik EBITDA blisko 3-krotnie wyższy rdr.

– Pierwszy kwartał nie był dla nas wyścigiem o przychody, a o rentowność, która jest dla nas priorytetem. Mamy unikalny na skalę światową model biznesowy, łączący full price z off-price oraz sklepy stacjonarne ze sprzedażą online, co pozwala na zamknięty obieg produktów w Grupie i stałe podążanie za Klientem. Linie biznesowe Grupy CCC nawzajem się uzupełniają i generują liczne synergie. To, w połączeniu z mocną marżą brutto i utrzymywaną dyscypliną kosztową, przynosi oczekiwane efekty w postaci skokowej poprawy rentowności – dodaje Dariusz Miłek, Prezes Zarządu Grupy CCC.

Idź do oryginalnego materiału