Globalizacja: kiedyś uwielbiana, dzisiaj nienawidzona. Co czeka światową gospodarkę?

1 miesiąc temu
Od światowego kryzysu finansowego znajdujemy się w fazie slowbalizacji (spowolnienia wymiany handlowej na arenie międzynarodowej), a według niektórych komentatorów życia gospodarczego choćby w początkowej fazie deglobalizacji (załamania wymiany handlowej). Abstrahując od nazewnictwa zachodzących zjawisk, pewne jest jedno — globalna...
Idź do oryginalnego materiału