EBI pozostanie preferowanym kredytodawcą dla dużych miast z większymi inwestycjami

1 miesiąc temu

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) pozostanie preferowanym kredytodawcą dla dużych miast z większymi wydatkami inwestycyjnymi, obligacje pozostają atrakcyjną opcją finansowania ze względu na stosunkowo prostą procedurę ich przeprowadzania, ocenia Fitch Ratings.

„Zakładamy, iż dla dużych miast z większymi wydatkami inwestycyjnymi, EBI pozostanie preferowanym kredytodawcą ze względu na wyższe dostępne kwoty w połączeniu z długimi okresami spłaty, co zmniejsza ryzyko refinansowania miasta i wpływa na wskaźniki zadłużenia. Mimo to obligacje pozostają atrakcyjną opcją finansowania ze względu na stosunkowo prostą procedurę uruchamiania programu obligacji i rozpoczęcia emisji, oraz możliwość zarządzania harmonogramem wykupu, aby dopasować go do zmieniających się potrzeb finansowych emitentów” – czytamy w komunikacie poświęconym raportowi „Dywersyfikacja źródeł zadłużenia poprawia elastyczność finansowania polskich miast”.

„Udział pożyczek w nowym zadłużeniu miast może wzrosnąć. Wynika to z roli BGK jako pośrednika w dystrybucji środków dostępnych dla Polski w ramach mechanizmu Krajowego Planu Odbudowy (KPO), które bank będzie udostępniał jednostkom samorządu terytorialnego w formie pożyczek” – czytamy dalej.

Łączne zadłużenie bezpośrednie 14 ocenianych przez Fitch miast wzrosło z 13 mld zł na koniec 2019 r. do 17,6 mld zł na koniec 2023 r., przy znacznym wzroście nowego zadłużenia w 2023r. Kredyty z EBI utrzymały dominującą rolę w zadłużeniu bezpośrednim miast. Ich udział przekracza 70% zadłużenia, a dla siedmiu miast jest wyższy, wskazano w materiale.

Obligacje i pożyczki jednakże zwiększyły udział w nowym zadłużeniu. Kwota wyemitowanych obligacji nieznacznie przewyższyła kredyty EBI jako źródło zagregowanego nowego zadłużenia w 2023 r.

„Dotychczas kredyty EBI zapewniały miastom dłuższe okresy zapadalności i korzystniejsze oprocentowanie w porównaniu do finansowania rynkowego. w tej chwili na polskim rynku bankowym dostępne są długoterminowe instrumenty finansowe o porównywalnych warunkach finansowania, podczas gdy koszty kredytów EBI stały się mniej konkurencyjne w stosunku do innych instrumentów” – oceniła agencja.

Źródło: ISBnews

Idź do oryginalnego materiału