Rodzaje magazynów – dopasuj magazyn do potrzeb swojego biznesu

rynekinwestycji.pl 1 miesiąc temu

Towar od producenta rzadko trafia bezpośrednio do klienta końcowego. Wcześniej, zwykle musi przejść przez etap magazynowania. W zależności od rodzaju oferowanych produktów, firmy wykorzystują różne typy magazynów, aby efektywnie zarządzać swoim łańcuchem dostaw. W tym artykule omówimy podział magazynów oraz najważniejsze strategie magazynowe, które pomogą zoptymalizować procesy logistyczne w Twoim biznesie.

Jakie są rodzaje magazynów?

Magazyny to nie tylko puste przestrzenie do składowania towarów. Ich konstrukcja, wyposażenie i funkcje muszą być ściśle dopasowane do specyfiki przechowywanych produktów. Jakie są rodzaje magazynów? Podstawowy podział uwzględnia różne kryteria, w tym:

 • konstrukcję magazynu,
 • rodzaj produktów przechowywanych w magazynie,
 • wysokość składowania,
 • funkcje spełniane przez przestrzeń magazynową,
 • obszar działania magazynu.

Wybór odpowiedniego magazynu może znacząco wpłynąć na efektywność operacyjną i koszty prowadzenia działalności.

Magazyn otwarty, półotwarty czy zamknięty?

Magazyny różnią się nie tylko przeznaczeniem, ale także konstrukcją, co wpływa na sposób przechowywania i ochrony towarów. Chociaż większość osób myśląc o magazynach, wyobraża sobie wielkie hale z wysokimi regałami, rzeczywistość jest bardziej zróżnicowana. Nie wszystkie towary wymagają składowania w zamkniętych pomieszczeniach, zwłaszcza jeżeli są odporne na warunki atmosferyczne. Pod względem konstrukcji można wyróżnić trzy główne typy magazynów. Jakie?

 • Magazyny otwarte

Magazyny otwarte to głównie place składowe, gdzie towary przechowywane są na zewnątrz. Aby takie magazyny były funkcjonalne, niezbędne jest odpowiednie przygotowanie nawierzchni, na przykład dzięki betonowych wylewek lub prefabrykowanych elementów. Są one idealne do przechowywania produktów, które nie są wrażliwe na warunki atmosferyczne, takich jak wyroby hutnicze czy materiały mineralne. Dzięki prostocie konstrukcji i niskim kosztom, magazyny otwarte są powszechnie stosowane w różnych branżach.

 • Magazyny półotwarte

Magazyny półotwarte łączą cechy magazynów otwartych i zamkniętych, oferując ochronę przed bezpośrednimi opadami atmosferycznymi. Składają się one z fundamentów i dachu, często w formie wiaty. Takie konstrukcje są używane do składowania wyrobów metalowych oraz materiałów sypkich, które potrzebują ochrony przed deszczem czy śniegiem, ale nie wymagają pełnej zamkniętej przestrzeni.

 • Magazyny zamknięte

Najbardziej zaawansowanym typem są magazyny zamknięte, które obejmują zarówno wielkopowierzchniowe centra logistyczne, jak i mniejsze magazyny SBU (Small Business Units). Te magazyny są budowane z wykorzystaniem stalowych i żelbetowych konstrukcji oraz wyposażone w różne instalacje, takie jak elektryczna, klimatyzacyjna, wodno-kanalizacyjna czy monitoring. Wewnątrz znajdują się często zaawansowane systemy regałów, które ułatwiają organizację i szybkie znalezienie towarów. Magazyny zamknięte oferują najwyższy poziom ochrony i są idealne do przechowywania wartościowych oraz wrażliwych na warunki zewnętrzne produktów.

Rodzaje magazynów a charakter składowanych produktów

Podział magazynów nie ogranicza się tylko do ich konstrukcji czy zasięgu działania. Ważnym kryterium klasyfikacji jest również rodzaj składowanych produktów. Zależnie od tego, co ma być przechowywane, można wyróżnić kilka typów magazynów.

 • Magazyny dla jednostek ładunkowych

Te magazyny są przeznaczone do przechowywania towarów zabezpieczonych, takich jak palety owijane folią. Dzięki temu towary są odpowiednio chronione, a przy tym przygotowane do transportu.

 • Magazyny dla towarów sypkich

W takich magazynach składowane są np. kruszywa budowlane. Produkty mogą być przechowywane luzem na specjalnie przygotowanych placach lub w silosach, które zapewniają odpowiednie warunki składowania.

 • Magazyny dla gazów i cieczy

Te magazyny są przeznaczone do przechowywania gazów i cieczy i wyposażone w przemysłowe zbiorniki. Zapewniają one bezpieczne przechowywanie i łatwy dostęp do przechowywanych substancji.

 • Magazyny specjalne

Specjalne magazyny, takie jak magazyny ADR (Accord Dangereux Routier), są dostosowane do składowania towarów niebezpiecznych. Te przestrzenie są wyposażone w specjalne środki bezpieczeństwa i spełniają surowe normy, aby zapewnić bezpieczne przechowywanie materiałów, które mogą stanowić zagrożenie.

Rodzaje i funkcje magazynów a wysokość składowania

Magazyny można również klasyfikować ze względu na wysokość składowania, co jest związane z używanymi systemami regałowymi i urządzeniami do transportu towarów. W tej kategorii wyróżniamy:

 • magazyny niskiego składowania

W tych magazynach towary są przechowywane na wysokości do 4,2 metra. Transport wewnętrzny realizowany jest głównie przy użyciu elektrycznych wózków paletowych.

 • magazyny średniego składowania

Tutaj towary są składowane na wysokości od 4,2 do 7,2 metra. Do przemieszczania ładunków oraz ich umieszczania na regałach używane są wózki widłowe.

 • magazyny wysokiego składowania

Wysokość składowania przekracza 7,2 metra. Budowa tych magazynów jest najdroższa, a często są one również zautomatyzowane, co pozwala na bardziej efektywne zarządzanie przestrzenią i składowanymi towarami.

Rodzaje magazynów ze względu na funkcję i obszar działania

Magazyny pełnią różne funkcje w zależności od specyfiki przechowywanych towarów i potrzeb logistycznych. Przykładowe rodzaje magazynów uwzględniające ich funkcje to:

 • magazyny dystrybucyjne,

W tych magazynach przechowywane są produkty od różnych producentów, a ich głównym zadaniem jest kompletacja zamówień, zarówno od klientów indywidualnych, jak i biznesowych, np. magazyny e-commerce.

 • magazyny konsygnacyjne,

Przeznaczone do przechowywania towarów do momentu, aż zostaną zamówione przez odbiorców. Korzystają z nich często zagraniczne firmy.

 • magazyny produkcyjne,

Używane do przechowywania surowców i półproduktów niezbędnych do produkcji gotowych wyrobów. Mogą być przystosowane do lekkiej produkcji.

 • magazyny celne,

Znajdujące się pod dozorem celnym, gdzie towary przechowywane są do momentu dopełnienia wszystkich formalności celnych.

Rodzaje magazynów można również podzielić na trzy główne obszary działania: centralne, regionalne i zakładowe. Magazyny centralne przechowują towary od różnych dostawców i zasilają nimi pozostałe magazyny. Regionalne pełnią funkcję magazynów przeładunkowych, a zakładowe są zlokalizowane blisko zakładów produkcyjnych.

Szukasz magazynu do wynajęcia w Warszawie lub w innym mieście? Skorzystaj z fachowej pomocy Newmark Polska. Dzięki profesjonalnemu wsparciu w procesie wynajmu powierzchni magazynowej, łatwo znajdziesz odpowiednie miejsce na swój magazyn.

Idź do oryginalnego materiału